Lựa chọn lọc

Khuyến Mãi

TAGS

vòi nước

Thiết kế dựa trên yêu cầu tạo ra vòi nước có thể kết hợp không khí với nước dưới áp lực vừa phải tạo nên sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Theo thống kê trung bình mỗi vòi nước với thiết kế như trên giúp bạn rửa rau, thức ăn tươi sống sạch hơn đồng thời tiếp kiệm thêm 40% nước trong quá trình rửa.
Scroll